Otevřený dopis Jana Schneidera, kandidáta do zastupitelstva městské části Praha 4.

Vážení obyvatelé Prahy 4,

V posledních dnech jsem přemýšlel nad tématem sociální politiky, které bych Vám ještě rád představil. Témat by bylo ještě hodně a mohli bychom také rozebírat, co lze v této oblasti v Praze zlepšit, dokončit a dále podporovat. Na sociální oblasti je totiž vždy co zlepšovat a s postupem času je nutné sociální politiku aktualizovat a přizpůsobovat společenskému vývoji.
Rozhodl jsem se však úplně jinak. Chtěl bych vám opravdu srdečně poděkovat. Během letošní volební kampaně jsem si díky vám všem, se kterými jsem se osobně setkal, nebo vedl korespondenci, uvědomil to nejdůležitější. A to, že moje práce má opravdový smysl. Prosazování různých zlepšení rodinné a sociální politiky města a státu stojí často hodně sil a tak mě někdy přepadnou pochybnosti, zda jdu správným směrem, zda má moje snažení smysl a přináší společnosti dostatečný efekt a užitek.
Ať už, ale volební výsledek dopadne jakkoliv a já věřím, že pro politické hnutí Pro Prahu v Praze 4 dobře, získal jsem díky vám všem zkušenost a výborný pocit, který ve mně zůstane celý život. Často jste mne zastavovali na ulici a sdíleli se mnou svoje názory například v otázce řešení předškolní výchovy. Opravdu pozitivně oceňujete aktivitu s domácími chůvami, kterou odborně spravuje naše Zdravotnické zařízení a kde se Praha 4 stala jedničkou v celé metropoli. Potvrdili jste mi, že kladně hodnotíte náš přístup k jeslím, které pomáhají maminkám s návratem do zaměstnání a k jejich oboru. Musím tedy srdečně poděkovat za vaše pozitivní reakce, které mne ženou stále dál, abych pro děti v našem městě vymýšlel čím zlepšit jejich život a prostředí pro rozvoj v předškolní péči. Dostal jsem od vás také mnoho pozitivních mailů a dokonce i klasických dopisů, kde mi vyjadřujete svoji podporu.
Rád bych Vás ještě upozornil na jedno důležité téma, které se v naší zemi několik měsíců řešilo. Je to zákon o „dětské skupině“, který byl v pondělí 23.9.2014 schválen poslanci parlamentu. Tento zákon je velice důležitý nejen pro nás provozovatele zařízení, ale i pro Vás rodiče. Je totiž nutné, aby celá školská soustava měla nějaký právní rámec. Návrh tohoto zákona procházel mnoha úpravami, na kterých jsme také aktivně spolupracovali.

Děkuji ji vám a dovoluji si vás požádat, abyste vydrželi a zachovali přízeň našemu politickému hnutí Pro Prahu i v říjnových volbách. Rád budu dále pracovat pro naše město a naši budoucnost, tedy naše děti. Dnes si jen těžko dovedu představit, že bych mohl mít v budoucnosti smysluplnější práci než je tato.

S úctou
Jan Schneider