Jednou za čas by měl člověk rekapitulovat, podtrhnout si svůj vlastní účet, podívat se za sebe, aby mohl pak přemýšlet nad dalšími plány a novými nápady. Ideální doba na takové ohlédnutí je nejspíš končící volební období. Jak jistě víte, mým hlavním tématem je rodinná politika, ve které je Praha 4 opravdu velmi aktivní. Troufám si tvrdit, že často udáváme tempo a směr nejen v celé metropoli, ale také inspirujeme naše partnery a kolegy v celé republice.
Za poslední čtyři roky se podařilo opravit dvoje z našich jeslí, a to jesle Rabasova a Kotorská. Díky tomu jsme mohli přepustit prostor v jeslích Kukučínova školce, a přesto navýšit kapacitu jeslí na téměř sto padesát míst (v celé republice už není ani tisícovka míst). Díky tomu pomáháme rodičům, a především maminkám s udržením si kontaktu se svým profesním oborem, a to bez obav, že by jejich dítko někde strádalo. Navíc jsme spustili a postupně rozšířili projekt domácího hlídání, jenž pomáhá rodičům, kteří potřebují větší flexibilitu, a pravidelná docházka do jeslí jim nevyhovuje. Tímto se podařilo podpořit dalších téměř 400 rodin ve slaďování rodinného a pracovního života.
Nejen výše zmíněné, ale i organizování seminářů a kurzů pro rodiče, chůvy či asistenty v předškolní péči, se nám podařilo realizovat za pomoci peněz získaných z fondů EU, ale i Norska a Švýcarska. Můžu potvrdit, že to s sebou nese obrovské množství byrokracie a časté rozčilování nad neustále měnícími se pravidly, ale i tak výsledek určitě za to stojí. Navíc se nám díky realizaci projektů a kontaktům s partnery nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích podařilo získat mnoho cenných poznatků a zkušeností, které si rozhodně nenecháváme pro sebe, naopak se je snažíme předávat i ostatním, včetně příslušných ministerstev. Kvůli tomu jsem také stál u zrodu Asociace rané péče a výchovy, která si dala za cíl pomáhat rodičům, ale i poskytovatelům služeb pro děti v celé republice.

Závěrem mojí rekapitulace ze sociální oblasti v Praze 4 mi dovolte, abych vás srdečně pozval na „Dny otevřených jeslí“. Tradičně má tato akce velký ohlas u rodičů, kteří potřebují získat informace o fungování jeslí, ale i dalších organizací pomáhajících rodinám s dětmi. Samozřejmě bude připraven i zajímavý program pro děti. Těším se na vás 30. 9. v jeslích Rabasova a 7. 10. v jeslích Kotorská.“