V poslední době se téma evropských fondů poměrně často objevovalo v médiích především v negativním světle. Stále slyšíme o tom, kolik peněz se nepodařilo vyčerpat, kdo je podezřelý z podvádění s přidělenými prostředky a podobné zprávy. Myslím si, že je potřeba takové zprávy alespoň trochu vyvažovat a ukázat na to, co se podařilo a kde se uspělo. Je totiž potřeba si uvědomit, že přes to, že nás některé kroky Evropské unie mohou občas štvát, jsou mnohé oblasti, ve kterých se od našich evropských sousedů máme co učit, a právě v těchto oblastech projekty spolufinancované z fondů mohou pomoci.
Jako jasný příklad tématu, kde za Evropou značně pokulháváme, je rodinná politika a podpora rodičů s dětmi. Na Praze 4 se snažíme „jít proti proudu“ a skutečně v této oblasti něco dělat. Bohužel vzhledem k nulové podpoře ze strany státu či hlavního města Prahy jsou právě Evropské fondy jednou z mála možností, jak takové aktivity financovat. Za poslední čtyři roky se nám podařilo jen na tuto oblast získat celkem čtyři projekty a více než 20 milionů korun z fondů EU a další dva menší projekty z fondů EHP (Norsko, Švýcarsko). Za tyto peníze se toho podařilo celkem dost. Kromě nadvakrát navýšené kapacity jeslí až na současných 148 míst jsme začali poskytovat nové služby, především domácí hlídání předškolních dětí, které pomohlo už několika stovkám rodin skloubit rodinu a zaměstnání. Poskytujeme ale i kurzy a semináře pro rodiče. Kromě toho nabízíme vzdělávání budoucím chůvám a dalším lidem, kteří chtějí pracovat s malými dětmi.
Nelze však opomenout i druhý přínos projektů, a to je mezinárodní spolupráce. Díky velmi zajímavým partnerům z různých evropských zemí jsme získali mnoho podnětů a zkušeností, které se nyní snažíme předávat dál. S velkou nadějí vnímáme to, že od nás informace a rady čerpají i příslušná ministerstva, třeba se konečně začne blýskat na lepší časy. Zkuste si proto příště, až zase uslyšíte nějaké děsivé zprávy, vzpomenout, že někde se peníze z evropských fondů skutečně smysluplně využívají.